In de huidige (steigerbouw)praktijk belanden steigernetten na eenmalig gebruik veelal tussen al het andere gemengde afval in de bouw- & sloopafval (BSA) container op de bouwplaats of bij de steigerbouwer. De netten worden daarna gestort of verbrand. Vanwege de verduurzaming van de bouw, het streven naar een afvalloze bouwplaats en aanvullende duurzame eisen van opdrachtgevers, wordt het steeds belangrijker om bouwafval te voorkomen door het gescheiden als monostroom in te zamelen en hoogwaardig te hergebruiken in nieuwe producten. 

Het inzamelen van steigernetten als monostroom om vervolgens recyclaat van te produceren is gecompliceerd: inzamelen vanaf verschillende bouwplaatsen is inefficiënt door de vederlichte netten, die door zowel de vervuiling als door de kluwen materiaal een grote uitdaging voor de recyclingmachines vormen. Uitzichtloos? Brokkenmákers is de uitdaging aangegaan en heeft in alle schakels van de keten intrinsiek gemotiveerde koplopers gevonden die gezamenlijk de keten van het steigernet willen sluiten. Met als doel: een blijvende samenwerking tussen de partners en zo de bouwsector jaar in jaar uit weer een stukje duurzamer maken.