Met de toepassing van gerecyclede kunststoffen in nieuwe producten kan de industrie de CO2-uitstoot fors terugdringen, zo bleek uit onderzoek (2021) van CE Delft in opdracht van de NRK en Plastics Europe. De klimaatwinst van recyclaat ten opzichte van virgin materiaal is groot, zo’n vijftig procent. De conclusie is dan ook helder: voor de industrie is er maar één weg naar de circulaire economie en klimaatneutraliteit en dat is door af te stappen van het grootschalige gebruik van fossiele grondstoffen. Het ultieme doel, de volledig circulaire economie waarin afval niet meer bestaat, moet in 2050 realiteit worden.