Nederland legde in 2016 met het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ als een van de eerste landen ter wereld zijn ambitie voor een circulaire economie vast. In 2030 moet 50 procent minder primaire grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) worden gebruikt. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. In die nieuwe economische werkelijkheid is er geen afval meer, worden zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen gebruikt en worden producten en grondstoffen hergebruikt.