Die uitspraak is niet van mij maar komt uit een van de eerste boeken van professor Peter Drücker. Hoewel ik me realiseer dat je in de maakindustrie zonder eigen of ingekocht productieapparaat en ondersteunende diensten als onderneming ook niet veel verder komt, onderschrijf ik dit inzicht over marketing en innovatie volledig. Want het gaat bij marketing om het ontdekken van de behoeften van afnemers. Of anders gezegd: de problemen die ze ondervinden en de waarde die ze hechten aan de oplossing daarvoor.