Wanneer alleen Nederlandse ondernemers worden verplicht om doorgaans duurdere niet-fossiele grondstoffen in hun producten te verwerken, kan dat het level playing field ernstig verstoren. Het betekent automatisch dat het buitenlandse product relatief goedkoper wordt. Daarmee wordt de kans aanzienlijk groter dat productie weglekt naar het buitenland en ondernemers mogelijk hun productie naar elders verplaatsen. Dat zou nadelig zijn voor de Nederlandse economie en ook het voornaamste doel van de norm – de reductie van CO2 – voorbij schieten.