De NRK en Plastics Europe Nederland organiseren Future Proof Plastics onder de vlag van het programma Rethink. Voor het eerst wordt het symposium gekoppeld aan het Nationaal Kunststof Congres, dat plaatsvindt op 9 en 10 november a.s. in de Buitensociëteit Zwolle. Het congres trekt traditioneel een grote diversiteit aan mensen uit de industrie en uit de advies- en de beleidswereld. Daarmee is dit het ideale podium om het gesprek over de transitie naar circulaire plastics aan te gaan, stelt Harold de Graaf, algemeen directeur van de NRK. ‘Heel Kunststof Nederland zal daar aanwezig zijn, naast tal van andere belangrijke stakeholders. Future Proof Plastics is nadrukkelijk een zelfstandig evenement, maar door aan te haken bij het Nationaal Kunststof Congres vergroten we het bereik en de impact in vergelijking met voorgaande jaren. Onze leden en de andere bezoekers kunnen naast het congres ook het symposium bijwonen. Zo dienen we maximaal het doel van Rethink; een open dialoog met alle betrokkenen over de verduurzaming van kunststoffen.’