Advertorial

Praktisch, innovatief en technologisch waardevol

De SKZ enabler projecten: oplossingen voor de kunststofindustrie

Als onderzoeks- en ontwikkelingspartner gaat SKZ uitdagingen aan binnen de kunststofindustrie en vindt het oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Het bedrijf ontwikkelt innovaties voor de toekomst. De SKZ enabler projecten zijn exclusieve onderzoeksprojecten die praktisch, innovatief, technologisch waardevol en gericht op de toekomst zijn. Ze worden gezamenlijk gefinancierd door een consortium van bedrijven. De behaalde resultaten zijn daarom uitsluitend beschikbaar voor deelnemende bedrijven.

Door Matthias Ruff en Katrin Heilig

Dit artikel delen:

Een groot voordeel van de enabler projecten is dat ze lagere kosten hebben in vergelijking met individuele in-house ontwikkelingen. De specifieke knowhow van de deelnemende bedrijven wordt vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt. Deelnemende bedrijven kunnen ook individuele urenquota voor het project boeken. Lidbedrijven van het SKZ-netwerk profiteren van kortingen. De SKZ enabler projecten profiteren van regelmatige projectbijeenkomsten en presentaties van resultaten, wat zorgt voor permanente kennisoverdracht. Doorgaans heeft een project een duur van 12, 18 of 24 maanden, met 5 tot 20 deelnemende bedrijven.

EVOPLAST-project

Sommige enabler projecten zijn al gestart. Het onderzoeksproject ‘EVOPLAST’, dat 24 maanden zal duren, heeft als doel de materialen voor kunststofcomponenten in brandstofcellen te evalueren en hun selectie te vergemakkelijken. Dit project omvat de evaluatie van kunststofcomponenten in brandstofceltoepassingen met een protonenuitwisselingsmembraan (PEM), waarbij beslissingscriteria voor materiaalselectie worden ontwikkeld. Er zal een ‘zwarte lijst’ van ongeschikte materialen, verwerkingsmethoden en additieven wordt opgesteld om kwalificatie van materialen voor kunststoffen voor brandstofcellen mogelijk te maken volgens de huidige stand van de technologie.

Doelcursus klimaatbescherming

Het onderzoeksproject ‘Doelcursus klimaatbescherming’, met een duur van 9-12 maanden, ontwikkelt een individueel concept én de implementatie van eerste stappen naar een klimaatneutraal bedrijf in de producerende kunststofindustrie. Na het analyseren van de beginsituatie wordt er een streefscenario voor reductie van broeikasgassen ontwikkeld op basis van nationale doelen voor vermindering van broeikasgassen, evenals concrete beschrijvingen van maatregelen om het doel te bereiken en eerste stappen ter implementatie bij kunststoffabrikanten.

Grijpsystemen

Een ander enabler project, momenteel nog in de planningsfase, is ‘Optimalisatie van additieve productie van grijpsystemen en ontwikkeling van richtlijnen voor ontwerp’ met een duur van 12 maanden. In het kader van digitalisering en automatisering is het hanteren van objecten door robots essentieel in de industriële omgeving. De grijpers worden gebruikt voor pick-and-place taken zoals laden en lossen van machines, verpakken van goederen, assembleren en positioneren van componenten voor verdere verwerking. Tijdens het project worden grijperconcepten geanalyseerd en geoptimaliseerd op geschiktheid voor additieve productie met kunststoffen, afhankelijk van hun beoogde toepassingen. Grijpermateriaal, interfaces, grijpmechanismen, besturing en ontwerpprincipes voor additieve productie zullen worden overwogen.

Ontluchting spuitgietmatrijzen

Het onderzoeksproject ‘Ontluchting van spuitgietmatrijzen’, dat 12 maanden zal duren, zal een procedure ontwikkelen met bijbehorende testonderdeelgeometrieën/holtes om ontluchtingsoplossingen in praktijkgerichte spuitgietproeven te testen en objectief te evalueren. De evaluatie moet mogelijk zijn op basis van geometrie, materiaal- en -procesparameters. Een centraal element is de reologische spuitgiet-simulatie, waarin alle bevindingen/resultaten worden opgenomen om een aanzienlijk verbeterde voorspelling van kritieke gebieden, die moeten worden ontlucht, te bereiken. Bovendien zou ook de vereiste prestatie van de ontluchtingselementen beoordeeld moeten kunnen worden.

Testprotocol voor compounderen

‘Het digitale testprotocol voor compounderen’, met een projectduur van 9-12 maanden, heeft als doel het creëren van een volledig uitgebreid, hoogwaardig maar ook flexibel data-acquisitieplatform voor de ontwikkeling van compoundering en producerende bedrijven met frequente productwisselingen. Niet alleen procesdata, maar ook kwaliteits-borgingsdata van de producten en met name metadata over het experiment (opstelling van de installatie, kwaliteitsdata van de ingangsmaterialen, observaties van technici) zullen worden geïntegreerd. Op basis van deze gegevens kunnen rapporten worden gegenereerd en waardevolle oorzaak-gevolgrelaties worden afgeleid, waardoor versnelde materiaal- en procesontwikkeling mogelijk wordt en er op de lange termijn een soort virtuele receptontwikkeling kan plaatsvinden.

Optimale niet-destructieve testmethode

Het enabler project ‘Vinden van de optimale niet-destructieve test-methode’, met een duur van 2 tot 6 maanden, ondersteunt bedrijven bij hun zoektocht naar de juiste testmethode en integratie in het proces. Het is gericht op zowel systeemleveranciers als bedrijven die een methode willen implementeren. Er worden onder andere referentiemetingen gegenereerd, mogelijkheden en beperkingen van systemen afhankelijk van het werkelijke gebruik bepaald en er wordt afgestemd tussen leverancier en aanvrager.

Reactieve multilaagsystemen

Het project ‘Op maat gemaakte verbindingen voor kunststoffen en hybride componenten met reactieve multilaagsystemen (RMS)’ heeft een duur van 12 maanden. Het verbinden van verschillende materialen is erg moeilijk en met verschillende soorten kunststoffen is het vaak bijna onmogelijk. Echter, vanwege gewichts- en daarmee samenhangende CO2-besparingen groeit de vraag naar kunststof-metaal verbindingen en andere hybride componenten, bijvoorbeeld in de auto–industrie, gestaag. Met behulp van reactieve multilaagsystemen (RMS) heeft dit project als doel de beperkingen van conventionele verbindingsprocessen te overwinnen en een nieuwe optie te bieden voor op maat gemaakte verbindingen van kunststoffen en hybride componenten.

Informatie over de SKZ enabler projecten is te vinden op: www.skz.de/forschung/kooperationsprojekte.
Geïnteresseerde bedrijven zijn welkom om deel te nemen aan de onderzoeksprojecten. 

Naast de SKZ enabler projecten ondersteunt het instituut ook publiek gefinancierde onderzoeksprojecten op alle belangrijke gebieden van de kunststofindustrie, zoals materiaaleigenschappen en -ontwikkeling, digitalisering, duurzaamheid en circulaire economie. Maar ook kunststofverwerking zoals compounderen, extrusie, spuitgieten, additieve productie, composietproductie en verbindings- evenals productgerelateerde technologieën en meettechnieken zoals spectroscopie, niet-destructieve testmethodes, componenteigenschappen en oppervlaktetechnologie.

SKZ-LogoSlogan_Int_4C

Ingelogde abonnees kunnen de PDF van dit artikel downloaden. De PDF is bedoeld voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Kopiëren of verspreiden van de PDF en haar inhoud is alleen toegestaan met toestemming van de uitgever. Wilt u de PDF commercieel gebruiken of delen? Neem dan vooraf even contact op met de redactie.

Cover KM62023.indd
Dit artikel is geplaatst in Kunststof Magazine, november-december 2023.
Steigernetten

Inzameling van steigernetten voor circulaire bouwproducten van start

Escalatie Midden-Oosten maakt markten onzeker

Escalatie Midden-Oosten maakt markten onzeker

Saxion_001

De duurzame belofte van lichtgewicht composieten

km faerch 1

‘Bakjes moeten bakjes blijven’