Koolstof zit in bijna al onze dagelijkse producten. Meestal is deze afkomstig uit fossiele bronnen, zoals olie en gas. Om daarvan af te kunnen stappen, moeten producten op een andere manier worden gemaakt. Recycling en inzet van biogrondstoffen zijn mogelijk, maar om te kunnen voorzien in onze toekomstige koolstofbehoefte is er méér nodig.