De wereld staat voor immense uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming. Een van de meest in het zicht springende problemen is de accumulatie van plastic afval in onze ecosystemen. Om deze ongewenste trend om te buigen en om bij te dragen aan een circulaire economie, klinkt de roep om meer recyclaat in kunststof producten, zoals verpakkingen, steeds luider. Zowel in EU-verband als in Nederland lijkt er consensus te zijn over een inzet van tussen de 20% en 30% recyclaat en/of biobased grondstoffen per 2030, met stijgende percentages voor de jaren daarna. Dat betekent dat het gebruik van recyclaat in kunststof producten 5,5 keer moet toenemen: van 5,5 (in 2021) tot 30 miljoen ton in Europa! Voor kunststof verpakkingen is het doel volgens de concept Europese Packaging and Packaging Waste Regulation ca. 8 miljoen ton in 2030 en ca. 21 miljoen ton recyclaat in 2040. Dat is geen eenvoudige opgave: bijna 4 keer zoveel in 2030 en ruim 8 keer zo veel in 2040. Het is een hele klus omdat een groot aantal fabrikanten van kunststof producten en verpakkingen géén noemenswaardige kennis heeft van of ervaring met het gebruik van recyclaat. Datzelfde geldt voor hun klanten! Dit artikel zal deze uitdagingen verkennen en de cruciale rol van vraagsturing benadrukken om de gestelde doelen te bereiken. Als voorbeeld gebruiken we vaak kunststof verpakkingen.