Het programma Brightlands Circular Space richt zich op nieuwe vormen van samenwerking met betrokkenheid van de gehele keten, nieuwe verdienmodellen, de rol van design, closed loop-faciliteiten en recycling-technologieën om plasticafval grootschalig te hergebruiken. Onderdeel van BCS is de ruim vier hectare grote demonstratiefaciliteit die vanaf het voorjaar van 2024 zal worden gebouwd. Hiermee wil BCS – een samenwerking van Universiteit Maastricht, TNO en Brightlands Chemelot Campus – een bijdrage leveren aan het circulair maken van minimaal 50 procent van alle kunststoffen in Nederland vóór 2030. 

De urgentie om dat doel te bereiken – en dat van 100 procent in 2050 – is groot. ‘We zien een blijvende rol voor plastic als unieke basis van veel dagelijkse producten, maar zonder daarvoor olie en gas te gebruiken en onze planeet verder te belasten’, zegt Voermans. ‘Het is onze missie om volledig circulaire plastics te versnellen en een samenleving te creëren waarin afval zo veel mogelijk dient als grondstof voor nieuwe producten.’ BCS richt zich op drie onderdelen van de transitie naar de circulaire economie: (1) omzetten van afvalstromen in waardevolle grondstof via preprocessing en sorteren, (2) omzetten van afval via mechanische of chemische recycling en (3) ontwerpen van nieuwe materialen en producten van gerecyclede materiaalstromen en eenvoudig recyclebare producten.