Het beperkte aantal natuurlijke hulpbronnen en de inspanningen om het klimaat en het milieu te beschermen, leiden tot een grotere vraag naar innovatieve producten en technologieën. Het onderzoeksproject OrangeOil, dat zich richtte op de productie van milieuvriendelijke epoxyharssystemen en formuleringen uit hernieuwbare grondstoffen, is succesvol afgerond. Het is een belangrijke stap op weg naar duurzamere alternatieven voor polymeren uit ruwe olie. Het doel van het project was om tweecomponenten epoxyharssystemen te ontwikkelen die bestaan uit een epoxyharscomponent en een verhardercomponent, waarbij de epoxyharscomponent wordt verkregen uit terpenen afkomstig van sinaasappelschillen. Sinaasappelolie is de meest geproduceerde etherische olie met een van de hoogste groeimogelijkheden op de wereldmarkt, goed voor jaarlijkse groeipercentages van ongeveer tien procent. Het wordt verkregen door de rijpe schil van de vrucht koud te persen. Natuurlijke oliën en de winning ervan uit organisch afval en productieresiduen (bijvoorbeeld bij de productie van sinaasappelsap of marmelade) zijn voor de chemische industrie van bijzonder belang.

Unieke compositie en uitvoering

In de loop van het project ontwikkelde het Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems (IMWS) twee varianten van snel uithardende en drie langzaam uithardende verharders met een organisch gehalte van meer dan 90 procent. Deze varianten bieden een duurzaam alternatief voor conventionele epoxyharssystemen.