Nog nergens in de wereld lijkt men zich goed te kunnen herstellen van de opgelopen schade tijdens de COVID-periode. Dat de grootmachten letterlijk met vuur spelen, de vijandigheid over en weer eerder toe- dan afneemt, een superinflatie en hogere rentelast onze resultaten drukt, dat zijn omstandigheden die onze markt geen goed doen. Met deze onzekerheid en gebrek aan vertrouwen voelt ieder individu, elk bedrijf op zijn klompen aan dat voorzichtigheid geboden is. Afbouw van voorraden grondstof en gereed product in de hele keten is nu geboden. Naast het negatieve effect op de vraag draagt het wel in positieve zin bij aan de verbetering van de liquiditeit.

We zouden het graag anders zien. Het besef dat we er zo weinig aan kunnen doen is een nogal onuitstaanbaar frustrerend feitje. We moeten ons lot in handen leggen van een paar wereldleiders; hopelijk komt enige wijsheid terug bij die oude machtige mannen.