Het gaat bij het programma in eerste instantie om het scherp krijgen van de prioriteiten. ‘Rethink is bewust een programma waarbij alle leden van de NRK en Plastics Europe zijn aangesloten om gezamenlijk de thema’s voor de complexe wereld van verduurzaming op een rijtje te zetten’, legt Verhagen uit. Hij spreekt zelfs van een integrale Rethink-strategie die bedrijven en hun afnemers helpt om stappen te zetten. ‘Wat willen we bereiken en kunnen we bijvoorbeeld materiaal reduceren, of producten hergebruiken en recyclaat inzetten? Voor veel ondernemers en klanten vormen de Re’s een overzichtelijke kapstok om met het belangrijke thema duurzaamheid aan de slag te gaan.’