De aanleiding voor het onderzoek is een voorstel voor een Nederlandse norm voor een minimumaandeel niet-fossiele kunststoffen door de Nederlandse overheid. Deze Nationale Circulaire Plastics Norm (hierna: NCPN) verplicht kunststof- en rubberverwerkers die in Nederland gevestigd zijn om een bepaald minimumpercentage kunststof recyclaat en/of biobased kunststof (en mogelijk ook rubber) te verwerken voor alle plastic producten die zij op de Nederlandse markt verkopen. De voorgestelde verplichting start in 2027 op een nog vast te stellen niveau (bijvoorbeeld 15%) en loopt op naar 25%-30% in 2030. De exacte scope (polymeer of toepassingsniveau) en de percentages van de norm moeten nog worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, evenals de financiële ondersteuning voor de implementatie van de norm.