In het trends-artikel kwam ik al een kleine twintig ontwikkelingen tegen die van invloed zijn op bedrijven in deze sector. In andere artikelen in hetzelfde nummer stonden er nog wel zo’n twintig. En dan tel ik de gevolgen van de op handen zijnde ‘bijmengregeling’ van gerecycled kunststof nog niet mee. Want daar stond dit nummer bol van. Vervolgens staat in de hoofdredactionele column van Hugo van der Horst ook nog eens dat onderzoek heeft uitgewezen dat mensen slechts vijf zaken tegelijk kunnen beoordelen bij het nemen van beslissingen. Is het nog wel mogelijk om op al die ontwikkelingen die op je afkomen adequaat te reageren?