De nieuwe wetten en regels die grotendeels tussen nu en zes jaar van kracht worden, zullen een ontegenzeggelijk groot appel doen op de veerkracht van de industrie. Bedrijven moeten zich in het hier en nu voorbereiden om straks niet op achterstand te staan, maar dat zal gegeven de huidige economische omstandigheden niet eenvoudig zijn. ‘Laat ik het voorzichtig stellen: de situatie is ook in de rubber- en kunststofindustrie zeer matig’, zegt De Graaf. ‘De verschillende product-marktcombinaties kun je natuurlijk niet over één kam scheren, het beeld is tamelijk divers. Maar we zien dat veel bedrijven al lange tijd negatieve cijfers melden. Sommige hebben te maken met een omzetverlies van tot wel vijftig procent. Het is deels de economische conjunctuur, maar wel een heel grillige die constant wordt gevoed met de geopolitieke ontwikkelingen, zoals de Gaza-oorlog en de sancties tegen Rusland. In eigen land hebben we ook de kwestie van de loonontwikkeling. De vakbonden blijven torenhoge eisen op tafel leggen, terwijl de industrie aantoonbaar al meer dan een jaar negatieve cijfers draait. We hebben een industrie die werkt met dunne marges, daar zit geen vet op de botten om de lonen te veel te laten stijgen.’