Onze hersenen zijn ongelooflijk krachtig, maar ze hebben dus ook hun grenzen. Dit betekent dat we vaak simplificaties moeten maken en ons moeten concentreren op de meest relevante informatie. Dit heeft belangrijke implicaties. Als we een complex probleem proberen op te lossen of een strategische beslissing moeten nemen, kan het zijn dat we belangrijke informatie missen omdat deze buiten onze vijf geselecteerde parameters valt.