Ten eerste is flexibiliteit cruciaal. Bedrijven moeten in staat zijn om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden en nieuwe kansen kunnen identificeren en benutten. Dit betekent dat bedrijven hun organisatiestructuur, processen en systemen moeten aanpassen, zodat ze snel kunnen inspelen op veranderingen.