Er wordt gewacht met het aankopen van duurdere spullen. Bedrijven merken dit meteen: er komen minder opdrachten binnen, de voorraden aan gereed product nemen fiks toe. Niet alleen staat ons een uitverkoop van elektrische fietsen of van duurdere computers of tv’s te wachten, ook bestedingen in de winkel nemen af. Bedrijven moeten zich aanpassen aan een drastisch teruglopende vraag. Terwijl we net aan een nieuw jaar zijn begonnen, met al die goede wensen over en weer, helaas, we zitten nog steeds in een wereld waarin we tanks naar bezet gebied sturen. Om tegengas te geven aan die man in Moskou, die maar niet wil ophouden met het vernietigen van levens. Het sturen van tanks is ook geen teken van goede wil om iets van vrede te bereiken. Het leidt tot meer doden, meer schade en schande. Waar is de rol van diplomaten zichtbaar? Aan beide zijden oplopende cijfers van slachtoffers helpt de oorlog de wereld niet uit. Iedereen wijst Poetin aan als hoofdschuldige van zowel de oorlog als van de gevolgen daarvan – zoals onze energiecrisis. Zijn actie heeft geleid tot een teruggetrokken opererende markt, waar ook bedrijven op de portemonnee letten en moeite zullen hebben hun budgetten en plannen waar te maken.