Dat de norm er ook met een nieuw – en wellicht iets minder ‘klimaatvriendelijk’ – kabinet zal komen, daar twijfelt eigenlijk niemand aan. Ook de rubber- en kunststofindustrie zal namelijk zijn steentje moeten bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot en daarbij past een hogere inzet van niet-fossiele grondstoffen. Eerder becijferde CE Delft in opdracht van de NRK dat de uitstoot daalt met elke kilo gerecycled of biobased kunststof in nieuwe producten. Hiervoor stelt de Nederlandse overheid met de NCPN (‘de bijmengverplichting’) nu dus een minimumeis, die vanaf 2027 waarschijnlijk laag begint en gestaag groeit naar zo’n 25 tot 30 procent in 2030.