Het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL is bedoeld om door middel van subsidies materiaal- en procesinnovaties voor circulaire plastics mogelijk te maken. Stichting Circular Plastics NL geeft uitvoering aan het programma en doet tijdens bijeenkomsten veelvuldig aan ‘matchmaking’, zoals onlangs tijdens de Kunststoffenbeurs in Den Bosch. Het gaat in dit stadium, nu de eerste calls zijn gepubliceerd, er vooral om voldoende geïnteresseerde partijen voor de consortia bij elkaar te brengen. CPNL wil de samenwerking stimuleren en de partijen ondersteunen om samen tot een projectvoorstel te komen.