Teeken komt namens BlueTerra Energy Experts regelmatig over de vloer bij de leden van de Federatie NRK. Met deze service helpt de brancheorganisatie de ondernemers om – conform de Energiebesparingsplicht – energiebesparende maatregelen te nemen en efficiënt gebruik te maken van duurzame bronnen. Het valt Teeken op dat nog maar weinig NRK-leden gebruikmaken van energieopslag. ‘Op dit moment zijn het vooral grote partijen die hun batterijen en containers inzetten als verdienmodel. Met energieopslag helpen zij de netbeheerder om het stroomnet in balans te houden en de foute voorspellingen rond zonne- en windenergie op te lossen, waar aantrekkelijke vergoedingen tegenover staan’, vertelt hij. ‘Daarnaast zien we dat partijen verdienen op de deltaprijs door met blokken groene stroom te schuiven. Het is een lucratieve, maar wel zeer concurrerende markt met heel grote partijen en grote vermogens. Bovendien is de handel op de dynamische markt niet in eerste instantie waar de standaard lithium-Ion batterijen voor geschikt zijn, omdat deze niet heel grote vermogens kunnen opslaan.’ 

Voordelen voor het mkb

Teeken ziet het voordeel voor mkb-ondernemers eerder op andere gebieden. Zoals het opslaan van het surplus aan groene stroom die de ondernemer zelf opwekt. ‘Als je de eigen zonne- of windenergie opslaat en op een later moment gebruikt, hoef je die niet van het net te halen. Hierover betaal je dus ook geen energiebelasting. Voor de middelgrote en kleine bedrijven kan het heel interessant zijn om op die manier zoveel mogelijk achter de meter te doen. Je kunt kijken hoe je dat zo goed mogelijk optimaliseert.’