70 procent kent personeelstekort

Het tekort aan geschikt personeel leidt ertoe dat ondernemers verschillende maatregelen nemen. De meest genoemde oplossingen zijn daarbij verbeterde arbeidsvoorwaarden (34 procent) en meer automatisering (25 procent). Voor het verhogen van de productiviteit kiezen ondernemers voornamelijk voor investeringen in nieuwe technologie (36 procent), meer efficiënte werkprocessen (35 procent) en optimalisatie van faciliteiten (24 procent). Een klein deel van de bedrijven overweegt vanwege arbeidsmarktkrapte een deel van de activiteiten te verplaatsen naar het buitenland – voornamelijk in de ICT-sector (10 procent) en de industrie (5 procent).
 

Exporteurs en industrie met name zeer somber

In de COEN van dit kwartaal valt verder op dat meer ondernemers hun omzet in het eerste kwartaal van 2024 zagen dalen. Per saldo zag 1 procent de omzet afnemen in het eerste kwartaal, waar vorig jaar per saldo nog ruim 7 procent de omzet zag stijgen. Ook zag per saldo ruim 8 procent van de ondernemers de winstgevendheid dalen de afgelopen drie maanden. Verder zijn exporterende bedrijven een stuk negatiever gestemd vergeleken met 2023. In alle bedrijfstakken zijn ondernemers negatief over het aantal buitenlandse orders. Ondernemers in de industrie zijn met een saldo van -9 procent het meest negatief gestemd. Dit past bij het beeld uit andere CBS-onderzoeken.
 

Ondernemersvertrouwen al 2 jaar negatief

Het ondernemersvertrouwen is opnieuw iets minder negatief en komt aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 uit op -6. Vooral in de autohandel en -reparatie en in het vervoer en opslag verbeterde het sentiment. Wel betekent deze meest recente vertrouwenspeiling dat het sentiment onder ondernemers sinds januari 2022 onverminderd negatief is.