Voeg je header hier toe

Kunststof Magazine | juli-augustus 2023

In dit nummer o.a.:

Trends in grondstoffen

Ruim aanbod zorgt voor ­dalende prijzen

Oplopende voorraden bij producenten leiden al enige maanden tot het knijpen van de productie van polymeren. Een wereldwijd teruglopende vraag: zeker niet alleen in Europa, maar ook in China en aan de andere kant van de oceaan is de voornaamste economische reden.

FIRE-OFF helpt verpakking uit de brand

Mooie kleurrijke en stevige verpakkingsemmers die na gebruik de verbrandingsoven in gaan. Het strookt op geen enkele manier met de nationale en Europese beleidsplannen voor een circulaire economie, evenmin met de vurige wens vanuit de industrie om de kunststoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. Dijkstra Plastics wacht niet op nieuwe sorteer-oplossingen vanuit de afvalverwerking: onder de vlag van de startup FIRE-OFF haalt het grote aantallen gebruikte emmers en cans op bij zijn afnemers en andere gebruikers.

PFAS-verbod zal veel bedrijven raken

Een aanstaand breed Europees verbod op het gebruik van PFAS moet de belasting op mens en milieu tot acceptabele proporties terugbrengen. De verwachting is dat de maatregelen op zijn vroegst in 2025 van kracht worden, waarna ondernemers in veel gevallen de tijd zullen krijgen om op zoek te gaan naar veilige alternatieven. Maar dat is volgens Eline van Daatselaar, beleidsmedewerker stoffen van de NRK, geen reden om achterover te blijven leunen. ‘Veel ondernemers zullen die tijd hard nodig hebben.’

‘De echte veranderkracht moet vanuit de industrie zelf komen’

‘Neem nog in 2023 geharmoniseerde regels aan voor het berekenen van chemisch gerecyclede content door massabalans’. Zo luidde begin dit jaar de oproep van Plastics Europe samen met 31 andere organisaties aan de Europese Commissie en de lidstaten. Wetgeving waarmee chemische recycling wordt erkend is een absolute voorwaarde voor het verder ontwikkelen van de technologie en het materialiseren van de aangekondigde miljardeninvesteringen, stelt Drea Berghorst, directeur van Plastics Europe Nederland.

Nieuwe selectietool biedt circulaire alternatieven voor fossiele plastics

De kunststofindustrie staat voor een complexe uitdaging, want hoe vervang je plastics op aardoliebasis in consumentenproducten door duurzamere biobased varianten die nu al commercieel verkrijgbaar zijn? Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelde daarvoor een selectietool.

CPNL: oplossingen voor circulaire plastics

Het gaat goed met de kunststofindustrie, maar op het terrein van duurzaamheid en het recyclen van plastics zijn de resultaten verre van optimaal. Daar moet het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL (CPNL) verandering in brengen. Hoe? Door de waardeketen van kunststofproducten technologisch te innoveren en circulair te maken. De komende jaren zullen de industrie en de onderzoekswereld gezamenlijk werken aan dat belangrijke doel. ‘De transitie vraagt enorme investeringen, inspanningen en innovatie die we met het CPNL-programma kunnen versnellen’, zegt Marc Spekreijse.