Voeg je header hier toe

Kunststof Magazine | juli-augustus 2022

In dit nummer o.a.:

Trends in grondstoffen

Welkome afkoeling in de markt

Oh nee, we zijn het nog lang niet vergeten, die schurkachtige oorlog is nog steeds van invloed op de toekomst van de mens en de markten. De pseudo-vredesmissie van Rusland heeft zijn mensonterende sporen achtergelaten en tegelijkertijd ons vertrouwen in een vredelievende wereld doen veranderen in ongeloof en verbijstering.

Vizier op groen bij elho

Het Tilburgse familiebedrijf elho is al jaren frontrunner op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor werd het bedrijf in januari 2021 zelfs uitgeroepen tot Certified B Corporation. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van elho om in de toekomst een volledig CO2-neutraal product aan te bieden. ‘Als B Corp moeten we elke drie jaar een nieuw assessment doen. Voor ons is dat een goede manier om de lat -telkens weer een beetje hoger te leggen.’

Duurzaamheidsverslag werkt door in de keten

Conform een aangescherpte Europese richtlijn moeten grootbedrijven uitgebreider rapporteren over de niet-financiële aspecten van en rond hun bedrijf, met name op het gebied van duurzaamheid. Met zijn smart factory, realtime data en sterke focus op ‘continuous improvement’ is Eagle Simrax klaar voor deze verplichting. ‘Verduurzaming is sterk verankerd in ons beleid en dat zie je terug in de processen’, zegt material engineer Bjorn Sluijsmans.

Verbeterde materiaalmodellering kunststof tanks

Wetenschappers van het Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF hebben de bekende testspecificaties voor de biaxiale trekproef onder invloed van temperatuur verbeterd. De geïmplementeerde optische meting tijdens het laden maakt de nauwkeurige verwerving van de mechanische respons van de kunststofplaten mogelijk. De gegevens van de nieuwe testmethode verbeteren de materiaalmodellering en vormen zo de basis voor een verbetering van de ontwerpkwaliteit van kunststofcomponenten.

‘Het zal erom gaan connected te blijven’

Steeds vaker begeven maakbedrijven zich op het pad van automatisering en digitalisering. De integratie van de machines met de ICT-systemen biedt veel voordelen en de verkregen procesdata vormen een solide basis voor verbeteringen. Omdat de technologische ontwikkelingen momenteel een grote vlucht nemen, is het voor bedrijven belangrijk om aan te haken. ‘Het zal erom gaan connected te blijven’, zegt FME–voorzitter Theo Henrar. ‘Voor het mkb wordt dat echt cruciaal.’

Luierrecycling komt in een stroomversnelling

Op 2 september 2021 werd de luierverwerkingsinstallatie van afvalenergiecentrale ARN geopend. Het was een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen afval-energiecentrale ARN en Elsinga Beleidsplanning & Innovatie, dat tot doel had een methode te ontwikkelen voor het recyclen van luiers. Deze door hen ontwikkelde methode is inmiddels opgeschaald naar praktijkniveau. Vanaf dit jaar zal ARN jaarlijks 15.000 ton luiers verwerken, als eerste in Nederland die dit op deze manier gaat doen.

Een studententeam: De perfecte plek voor innovaties!

Team CORE – één van de studententeams verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelt innovaties die direct kunnen worden ingezet in de markt. Op deze manier probeert CORE de brug tussen kennisinstellingen en de markt te verkleinen en een duurzame businesscase mogelijk te maken voor alle partijen. CORE wil haar kennis en kunde nu ook beschikbaar stellen aan de kunststofsector.