Voeg je header hier toe

Kunststof Magazine | mei-juni 2022

In dit nummer o.a.:

Trends in grondstoffen

De markt zit in een rattenval: muzikant gezocht

De wereld maakt een pijnlijke periode door. De tot nu toe gekende vrede heeft lang geduurd. Dat was geluk, want de laatste jaren logen de dreigingen er niet om. De verbondenheid tussen grote landen is ver te zoeken. Rivaliteit, trots, eigendunk en spierballen hebben acteurs tot machtige presidenten gebracht. Een rode knop op een telefoonlijn behoort tot hun wapens. China wil letterlijk buiten schot blijven.

Familiebedrijf Kellpla doorstaat elke storm

We leven in een roerige tijd waarin overheden, burgers en bedrijven steeds meer hun grip verliezen op de snelheid waarmee de wereld om ons heen verandert. De grondstoffen zijn schaars en de energieprijzen gaan door het dak. De oorlog in Oekraïne maakt markten onbereikbaar en slaat een bres in de aanvoerlijnen. Maar de crisis biedt ook kansen, zoals Kellpla (www.kellpla.com) ervaart op het vlak van reshoring.

Hoe de industrie werkt aan verduurzaming

In 2018 startten de NRK en PlasticsEurope Nederland het programma Rethink. Hiermee wil de industrie zich stevig mengen in het debat over rubber en kunststof en haar standpunten en ambities onder een breed publiek bekendmaken. De ambities liggen vooral op het terrein van de circulaire economie en het verlagen van de ecologische voetafdruk, uitgewerkt in de Re’s van het programma. Waar staan we nu op elk van die gebieden? Vier experts over de snelheid waarmee de industrie draait aan de knoppen van de verduurzaming.

Europees actieplan komt op stoom

Uiterlijk in 2050 wil de EU een circulaire economie tot stand brengen. In dit voor het klimaat meest gunstige economische model blijven grondstoffen zo lang mogelijk in de keten. Het Circular Economy Action Plan bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen die bijdragen aan dat doel.

Een tweede leven voor ziekenhuisafval

Hoewel ziekenhuizen voor de meesten van ons niet direct in het oog springen als grote vervuilers, zijn ze toch verantwoordelijk voor zo’n acht procent van de CO2-­uitstoot in Nederland. Een aanzienlijk deel daarvan komt door de verbranding van (vaak eenmalige) middelen die in de operatiekamer gebruikt worden. Inmiddels ­komen er ­initiatieven op gang om een flinke en structurele reductie mogelijk te maken. Eén daarvan komt van het ­Wapenveldse Korrels BV, dat zich onder andere specialiseert in het opwaarderen van kunststof­materialen, om ze zo een tweede leven te geven.

Snellere systeemverandering naar circulariteit én CO2-neutraal nodig

Plastics Europe steunt de belangrijkste bevindingen uit het omvangrijke en veelomvattende rapport ‘ReShaping Plastics: Pathways to a Circular, Climate Neutral Plastics System in Europe’: dat snellere systeemverandering noodzakelijk is en dat het van vitaal belang is dat alle bij het plastics systeem betrokken partijen hiervoor samenwerken met Europese beleidsmakers.

Er gebeurt altijd wat…

Wen er maar aan. Normaal wordt het nooit meer. Overigens is het de vraag ‘wat is normaal?’ En hoe lang was het ‘oude normaal’, normaal? Immers, de ene crisis na de andere rolt zich over ons en de wereld uit. Maar is dat niet van alle tijden? Of zijn we inmiddels alweer vergeten dat er een diepe economische depressie volgde op de financiële crisis die eind 2007 begon? En dat de opleving vanaf 2011 in de economie en industrie ook geen ‘normale situatie’ was?