Voeg je header hier toe

Kunststof Magazine | januari-februari 2022

In dit nummer o.a.:

Trends in grondstoffen

Gezondheid, sterkte en een cursus zeilen aangeboden

Weliswaar vol onzekerheden, maar laten we elkaar gelukwensen met 2022, een nieuw jaar met nieuwe kansen in een zich snel veranderende wereld. Het tranendal waar we het afgelopen jaar in moesten overleven met COVID-19 en verketterde plastics… Tjongejonge, dat was lijden met een lange ij, hoewel, we kunnen wel tegen een stootje als volwassen mensen die weten waar ze mee bezig zijn: al jarenlang goede bruikbare producten maken. Jazeker, van plastics en niet van hout, glas of metaal. Zo simpel is het.

Pionieren in de Friese klei

Het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics onderzoekt hoe verschillende soorten huishoudelijk plasticafval zich gedragen tijdens het sorteren en wassen. De uitkomsten bieden waardevolle inzichten voor grotere en vooral schonere stromen richting de recyclers, waardoor de output van het recyclaat kan worden verhoogd. Daarmee draagt het testcentrum voor een belangrijk deel bij aan nieuwe oplossingen voor de afvalproblematiek en het sluiten van de kunststof-kringloop.

Om de tafel over circulaire uitdagingen

Van de beleidsmakers in Europa tot de nationale transitieagenda’s en de tekentafels in het gewone kunststofbedrijf: op allerlei niveaus wordt gewerkt aan de belangrijke opgave om plasticafval niet langer grootschalig te verbranden. Dat kan door meer afval te recyclen, maar bijvoorbeeld ook door het hergebruik en de repareerbaarheid van producten te bevorderen. Tijdens CIRCO Tracks gaan ketenpartners die uitdagingen gezamenlijk aan. De NRK ondersteunt de ambitie dat tegen 2024 vierduizend bedrijven aan de bijeenkomsten hebben deelgenomen.

Grootschalige productie van bioplastics uit reststromen stap dichterbij

Op weg naar een duurzame productie van bioplastics uit reststromen hebben PHA2USE en het Interreg NWE project WoW! weer een belangrijke stap gezet. In eerste extractie­campagne op pilotschaal is het gelukt om meer dan 18 kg PHBV te produceren uit zuiveringsslib. Het geproduceerde PHBV, een volledig biologisch afbreekbaar bioplastic, wordt nu door bedrijven getest op verschillende commerciële toepassingen.

Familiebedrijf bouwt aan solide toekomst

Hoe kan de kunststofindustrie haar CO2-uitstoot de komende jaren verlagen? Recent onderzoek van CE Delft toont aan dat er met circulaire kunststoffen en efficiëntere processen veel winst te boeken is. Met een nieuw duurzaam bedrijfspand, een slimme logistiek en de inzet van recyclaat draagt RPP Kunststofoplossingen haar steentje méér dan bij.

De overtreffende trap in toegevoegde waarde

Welke producten en diensten zouden over 10-50 jaar nog aangeboden worden? Hoe verschillen deze dan van de huidige producten en diensten? En nog belangrijker: wie biedt deze aan en hoe kunnen maakbedrijven inspelen op een continu veranderende vraag? In dit artikel duiken we in op de vraag om sneller, beter en completer klanten te voorzien in hun behoefte. Dit wordt gedaan door de krachten vanuit Servitization & Quick Response Manufacturing (QRM) te bundelen.

Pilot met scheiding van EPS en bitumen veelbelovend

Producent Kingspan Unidek, waste-to-product organisatie Renewi en recycler PSLoop onderzoeken momenteel de mogelijkheden om verontreinigd EPS van platte daken een tweede leven te geven. De ‘EPS-isolatie’ is, als het vrijkomt bij sloopwerkzaamheden, veelal vermengd met bitumen en wordt nu vooralsnog verbrand, terwijl de afzonderlijke materialen uitstekend recyclebaar zijn. De eerste resultaten van de pilot-onderzoeken zijn veelbelovend.

Kent u deze al: Cellulose polymeren

Cellulose polymeren vormen een groep polymeren die sinds de negentiende eeuw al ingezet worden voor allerlei toepassingen. Merk/productnamen als Celluloid, Rayon, Cellofaan, Tenite en Walocel komen wellicht bekend voor. Cellulose is gek genoeg het meest voorkomende biopolymeer op aarde: het is namelijk de belangrijkste bouwsteen van de celwanden van planten.

Draft-versie van OPC 40079 gepubliceerd

Met het ontwerp van de nieuwe OPC 40079-specificatie heeft de gezamenlijke werkgroep van EUROMAP en OPC Foundation een Industrie 4.0-compatibele interface gepubliceerd met een uitgebreid scala aan functies. Het is daarmee de opvolger van EUROMAP 67 dat de elektrische interface beschrijft tussen spuitgietmachines en robots.