Verschillende grote trends hebben invloed op de productie-industrie en dwingen merk-eigenaren om nieuwe eisen te stellen aan hun producten. Klimaatverandering leidt tot de dringende behoefte om de CO2-uitstoot te verminderen en duurzaamheid te bevorderen. Materiaalschaarste is een gevolg van overconsumptie, waarvan in sommige sectoren de gevolgen (ook door geopolitieke spanningen) sterk worden gevoeld. Schaarste beperkt de beschikbaarheid van grondstoffen, leidt tot prijsverhogingen en remt de productiecapaciteit van bedrijven. Een circulaire economie wordt door steeds meer partijen als een oplossing gezien om slimmer met materialen en energie om te gaan. Het sluiten of ten minste korter maken van materiaalkringlopen draagt hierin bij aan het gewenste resultaat.