De focus van de Europese branchevereniging Plastics Europe is – hoe kan het ook anders –

gericht op het waarmaken van de Europese doelen voor een volledig circulaire en klimaatneutrale plastics-economie in 2050. Het ‘ReShaping Plastics’-rapport beschouwt Berghorst daarbij als het belangrijkste kompas. Het rapport is gebaseerd op een studie die de vereniging door Systemiq heeft laten uitvoeren en bevestigt het belang van chemische recycling voor de transitie. ‘Uit de studie blijkt duidelijk dat chemische recycling nodig is om de doelstellingen te halen’, aldus Berghorst. ‘In een circulaire economie wil je immers dat de grondstoffen zoveel mogelijk in de keten blijven. Daarbij hebben we alle oplossingen en technologieën nodig voor de afvalstromen die niet of moeilijk mechanisch te verwerken zijn.’