Waarom wordt er niet meer gerecycled materiaal gebruikt? Hoe kan het gebruik van secundaire materialen worden verhoogd? Het Rezy-Spezi-project, gefinancierd door de Duitse Federale Milieustichting (DBU), onderzocht deze vragen van 2021 tot 2023. Als onderdeel van het project identificeerden het SKZ Plastics Center in Würzburg en plastship GmbH in Waldems verschillende obstakels voor het gebruik van secundaire materialen en ontwikkelden ze aanbevelingen voor actie, rekening houdend met beperkende factoren. Strenge optische eisen
Een onderliggend probleem zijn vaak de kwaliteitseisen in normen en fabrieksnormen, die om uiteenlopende redenen zeer hoog zijn, hoewel deze vaak niet nodig zijn voor de primaire productfunctionaliteit. In de loop van het onderzoeksproject slaagden de partners erin verschillende potentiële toepassingen te identificeren die een groter gebruik van secundaire materialen mogelijk zouden kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de prestaties van het product. ‘Een voorbeeld dat een belangrijke factor in het project bleek te zijn, zijn strenge visuele eisen. Kleurtinten zijn op sommige plaatsen nauwkeurig gedefinieerd – maar soms zelfs op onzichtbare plaatsen’, zegt Antonia Ivanda, Scientist Sustainable and Circular Porducts bij SKZ. Door de toegestane kleurspectra te verhogen, is echter een toename van het aanbod van recyclaten in individuele industriële sectoren tot 75 procent denkbaar.Resultaten van het onderzoek online beschikbaar
De resultaten van het driejarige onderzoek zijn bepaald door middel van onderzoekswerk zoals het herzien van verschillende normen, enquêtes en interviews met deskundigen. Onder andere verschillende kunststofexperts uit de onderzoeks- en testvelden van de SKZ, de kunststofverwerkende industrie, recyclingbedrijven en eindgebruikers werden geïnterviewd. In de loop van de werkzaamheden werden verschillende mogelijke toepassingen en actiegebieden geïdentificeerd. De resultaten van het onderzoek zijn transparant online toegankelijk in een digitale tool.SKZ bij veel projecten betrokken

‘We zijn momenteel betrokken bij veel verschillende projecten die gericht zijn op het verbeteren van de recyclebaarheid van kunststofproducten en het adviseren van bedrijven over de transformatie naar een circulaire industrie. Het Rezy-Spezi-project was een belangrijke basis voor het herkennen en benutten van de vele kansen hier’, zegt Hermann Achenbach, hoofd Duurzaamheid en Circulaire Economie bij SKZ.

Meer informatie over de circulaire economie bij SKZ