Onafhankelijk instituut NTCP in Heerenveen heeft sinds haar oprichting in 2018 een belangrijke rol in het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van innovaties rondom het sorteren en wassen van plastic verpakkingsafval om dit geschikt te maken voor recycling. In de afgelopen vijf jaar is het kenniscentrum uitgegroeid tot een Europese koploper op dit gebied met veel (inter)nationale partners en klanten uit zowel de industrie, overheid als onderzoek. 

Het doel van het achtjarige CPNL-programma is plastic volledig circulair te maken en de transitie te versnellen. CPNL directeur Marc Spekreijse: ‘Oplossingen om de kwaliteit en kwantiteit van de recycling te vergroten kunnen met de open-infrastructuur bij NTCP laagdrempelig onderzocht en ontwikkeld worden in samenwerking met industrie, ondernemers en onderzoekers om zodoende hoogwaardiger en efficiënter te recyclen. Door de toekenning van deze subsidie aan NTCP wordt een belangrijke en noodzakelijke stap gezet met investeringen om het karakteriseren, sorteren en wassen van plastic afvalstromen verder te ontwikkelen. Deze voorbewerking is één van de knelpunten in vrijwel alle waardeketens die we moeten oplossen om de transitie naar meer circulariteit te versnellen.’