De basis van het programma is een reeks van acht programmalijnen die zijn ontworpen om zowel de huidige kringlopen te sluiten als nieuwe recyclable-by-design materialen te ontwikkelen. Hierbij is gekozen voor vijf van de grootste materiaalstromen: polyolefines (PE/PP), polycondensaten (PET/PA), styreen-gebaseerde materialen (PS/ABS), polyurethaan (schuim) en rubber. De circulaire oplossingen voor deze materialen worden ontwikkeld tijdens innovatief onderzoek, pilots, demoprojecten en showcases. Deze worden uitgevoerd door consortia van ondernemers en kennispartijen, die later dit jaar hun projectvoorstellen kunnen indienen op basis van ‘open calls’. Deze calls beschrijven de belangrijke circulaire vraagstukken rond een materiaal in een specifieke waardeketen.