Industriële kunststof­recycling als hulpmotor van de circulaire economie

Anders dan bij veel andere grondstoffen, behouden de meeste soorten kunststof bij recycling nagenoeg hun oorspronkelijke kwaliteit. Het is daarmee bij uitstek een grondstof die een waardevolle bijdrage kan leveren aan de circulaire economie. Het sluiten van productieketens door hergebruik van kostbare grondstoffen moet de norm worden. Dat is beter voor het milieu en het levert daarnaast financieel voordeel op.

Met het zorgvuldig inzamelen en vermalen van bijna alle soorten thermoplasten zoals PET, PP, PS, HDPE en PVC werkt Plastic Company al meer dan twintig jaar samen met de kunststofverwerkende industrie door heel Europa.

Als post-industriële kunststof recycler zamelt Plastic Company restmateriaal, overcapaciteit of afgekeurde partijen in van bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie, automotive en zeefdrukkerijen en levert dit als hoogwaardig maalgoed terug aan de kunststofverwerkende industrie.

Het ingenomen materiaal wordt zorgvuldig op soort verwerkt om daarmee de kwaliteit van het maalgoed te waarborgen. Alleen dán kan het ingezet worden als ‘non-virgin’ grondstof om nieuwe halffabricaten te vervaardigen.
Kratten waarin materiaal schoon, droog en op soort kan worden ingezameld worden kosteloos door Plastic Company ter beschikking gesteld. En om het zo eenvoudig mogelijk te maken zijn die in verschillende soorten en maten beschikbaar.
De frequentie van afhalen of leveren wordt in overleg bepaald. In geval van nood kunnen binnen 24 uur volle kratten omgeruild worden voor lege exemplaren!

Plastic Company wordt CO2 neutraal!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een logisch gevolg van de kernactiviteit: recycling. Kunststof restmateriaal wordt dankzij Plastic Company opnieuw ingezet als grondstof, maar gaat ook nog een stapje verder: “Wij houden in ons ondernemerschap rekening met de effecten op mens en milieu. Daarbij betrekken wij ook onze stakeholders, zoals leveranciers, klanten, medewerkers en de lokale omgeving. Hier staan begrippen als partnership, betrokkenheid, open communicatie en eerlijkheid centraal.”
Plastic Company werkt volgens de ISO 26000- voorschriften en beschikt sinds 2012 over een zelfverklaring die door nieuwe plannen jaarlijks een update krijgt. Om doelstellingen verder te verwezenlijken is in 2016 aansluiting gezocht bij Stimular en wordt gebruik gemaakt van de Milieubarometer om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en die waar mogelijk te reduceren.

Kijk op de website voor meer informatie.

Plastic Company Oudenbosch B.V.

Industrieweg 19
4731 SB Oudenbosch
Tel.: +31 (0)165 31 60 25
pl@sticcompany.nl
www.plasticcompany.nl

Nieuws van Plastic Company