De Nederlandse economie staat voor een grote uitdaging: tegen 2050 moet deze volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Ondernemers zijn zich bewust van de noodzaak van verandering in businessmodellen en nieuwe technologieën. Dus aan de slag!

 

Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) versterkt de kennispositie van kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Overijssel en Regio Zwolle. Dat doen zij door middel van ontwikkeling en samenwerking. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van het virgin kunststofgebruik. Dit versterkt de concurrentiepositie van de kunststofindustrie in Overijssel en Regio Zwolle en levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het primair fossiel kunststofgebruik. Hierbij wil men ook de rest van Nederland betrekken.

Daarom vindt op 9 en 10 november a.s. het Nationaal Kunststof Congres 2023 (NKC) plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Tijdens het tweedaagse evenement zullen op 9 november de trends en ontwikkelingen worden gepresenteerd hoe de volgende stap naar een circulaire kunststofketen kan worden genomen. Op 10 november is er gelegenheid om een bezoek te brengen aan regionale koplopers in de kunststofketen.